Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2015

5654 dad1
Reposted fromellen-degeneres ellen-degeneres
4149 284c 500
Reposted fromnoexist noexist
3936 14bb 500
Reposted fromnoexist noexist

February 27 2015

Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viasnapout snapout
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viasnapout snapout

February 19 2015

2993 30c2
Reposted fromellen-degeneres ellen-degeneres

February 17 2015

9838 0fae
Reposted frompersempre persempre viaczekoladowysen czekoladowysen

January 29 2015

6772 a8e7 500
Reposted fromsofeminist sofeminist

January 28 2015

Rachael and Sam, photographed by Paige Nelson
Reposted fromtove tove viabookart bookart

January 27 2015

7273 4257
Reposted fromsofeminist sofeminist

January 23 2015

1561 e262 500
Reposted fromsofeminist sofeminist

January 18 2015

7378 0854
Reposted fromojtam ojtam
2817 3c3b
Reposted fromglupiages glupiages

December 13 2014

romanovah:

picking out clothes like ‘how gay am i gonna be today’

December 09 2014

Reposted fromsofeminist sofeminist

December 08 2014

micdotcom:

Newspaper and family show the exact right way to treat a transgender teen

A birth announcement is a beautiful thing. Especially 19 years after the fact.

In today’s Australian Courier Mail, the Bogert family issued this awesome birth announcement by way of a  ”retraction.” The announcement, which has since gone viral, exemplifies the right way to embrace your transgender child.

Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life

November 26 2014

1353 d1aa 500
my university friend's drawing
Reposted fromgreendaemon greendaemon

November 23 2014

blightwitch:

like

straight people seem to often treat issues surrounding gay people as a purely political thing that you can disagree with and then just go along your merry way forgetting about

and not a discussion of actual fucking people being treated as sub-human

Reposted frommanxx manxx

November 19 2014

“Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa".
— Franz Kafka
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaallay allay
Właściwie to już miałem wracać, ale się rozmyśliłem. Zupełnie tak jak kiedyś rozmyślałem się przed pójściem do szkoły, a potem przed wyjściem z autobusu na przystanku, gdzie stało  moje miejsce pracy. Po prostu ogólne zniechęcenie w stylu: pierdolę, nie lecę... Coś mi się  tam roiło w głowie, że noś noś długie włosy i pal pal papierosy, ale tak naprawdę to mia łem zajebisty atak nudy oraz zniechęcenia dostępną w tej akurat formie rzeczywistością.  A już najbardziej chciałem się dowiedzieć, co mi zrobią, jak mnie złapią. Chociaż z grubsza  to mogłem się domyślać”
— Andrzej Stasiuk, Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii intelektualnej)
Reposted frompotentialproblem potentialproblem viaallay allay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl